12 Mayıs 2015 Salı

MİLLİ BİR MÜDAHALE VE "Madalyon'un diğer yüzü" CESURYORUM,

Madalyon'un diğer yüz'ü
Orgenerel, MGK Başkanı ve Cumhurbaşkanı
"MİLLİ KAHRAMAN" KENAN EVREN
CESURYORUM
“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
12 Eylül İHTİLAL'inin lider'i öldü!
Kenan Evren'in nasıl Genelkurmay Başkanı ve/veya İhtilal lideri olduğu çok yazıldı, tekrara gerek yok.
Yani?!
UNUTULAN GERÇEKLER
Madalyon'un diğer yüz'ü!
1979 şartları.
Büyük Resim'de; NATO ve Varşova Paktı arasında soğuk savaş.
Almanya iki parça, Doğu Almanya/Batı Almanya?!
Köprü ülke Türkiye ise Almanya gibi parçalanmamış olsa da devlet içinde devlet ayrışması yaşanmış.
Cumhurbaşkanı'nı seçemeyen bir TBMM, güvenlik sağlayamayan polis, siyaset düzeni.
Sol'cu Sağ'cı diye çok sert ayrışmış gençlik.
Başka?!
İran'da Londra'nın adamı Pehlevi düşmüş, yerine Paris üzerinden Almanlar'ın adamı Humeyni gelmiş.
Başka?!
Afganistan'da Rus hamlesi.
Yani?!
Komünizm'le mücadele kapsamında CIA, El Kaide'yi içine almış.
Yani?!
O günkü Türkiye, bugünkü Türkiye'den farklı değil ve/veya o günkü Dünya bugünkü dünyadan farklı değil!
Yani?!
Avrupa da biliyor ki, Türkiye düşer ise medeniyet'in güvenlik'i de düşer.
Yani?!
II. Dünya Savaşı sonrasında Komünizm'le mücadele kapsamında Gehlen'le anlaşan ABD'nin baş'ına ne geldi ise Komünist Rusya'ya karşı "ılımlı islam, radikal İslam" El Kaide/Gülen'le işbirliği yapan ABD'nin baş'ına yine aynı şey geldi.
NATO kafa Türkiye bu mana.
11 Eylül.
Yani?!
Kabuk devlet ABD, Neo I. Dünya Savaşı kapsamında "açık hesap" üzerinden vuruldu.
Neo Roma'da; İngiliz/Alman harp'i.
Demem o ki:
Kenan Evren'le uzun söyleştim.
Cilt cilt kitaplarını okudum.
Yazdıklarım kadar yazmadıklarım var, sır kapsamında değil, izlenim kapsamında.
1. Evren, deniz seviyesi üzerinden 12 Eylül'ü anlatıyor.
İhtilal'in ne içinde ne de dışında! Kariyer subayı.
2. İngilizler üzerinden açı alıyor.
Romantik, duygusal bir bünyesi var.
3. NATO arka planlı.
Birçok hamle hazır geliyor.
Demem şu ki:
Bayrak?!
12 Eylül'ün arka plan'ında küresel sermaye var.
Ön yüzünde NATO.
Kalmayan güvenlik üzerinden asker yönetime el koyuyor ama bir de iş'in istihbarat ayağı var.
Bu noktada cevabı aranması gerekli basit soru şu:
Erdal Eren'i kim öldürdü?
Elcevap:
Görünen gerçeklik üzerinden bakacak olursanız, 12 Eylül yönetimi.
Şahıs üzerinden bakarsanız Kenan Evren.
Arka plan üzerinden bakacak olursanız, Turgut Özal.
Anlaşılmadı.
O zaman daha açık yazalım:
70 cent'e muhtaç olunan günler.
Gaz, yağ, şeker, çay kuyrukları.
O dönemi bilenler içinde kuyruk'a girmeyen var mı?!
Kara'borsa!
Nüans?!
12 Eylül'de asker yönetime el koydu ama Ekonomi'nin baş'ına NATO, ABD, Londra, Berlin üzerinden Özal atandı.
Şöyle söyleyelim:
12 Eylül öncesinde siyah/beyaz, vatandaş'a huzur vermeyen bir hava vardı.
12 Eylül sonrasında, kalmayan güven ortamı kontrol altına alındı.
Uzunca bir süre sol, sağ birçok örgüt üyesi yakalandı, hücre ev basıldı.
Başka?!
12 Eylül öncesinde, Komünist Rusya üzerinden MİT'in derin kanat'ı yani Doğu Alman kanadı üzerinden PKK kuruldu.
Öcalan lider oldu, bir dönem Öcalan'ın tırnak içi ifadelerini Yalçın Küçük "Fransa" üzerinden yazdı, bir dönem "sol" Mahir Kaynak "Almanya" üzerinden.
Başka?!
Fetullah Gülen, adı öne çıktı, CIA'nın "Komünizmle savaş" konsepti kapsamında.
Yani?!
12 Eylül 'Büyük Resim'inde, İran'da kayan eksen'den kaynaklı "NATO" destekli bir katkı var.
Sol, sağ, siyasal islamcı ayrışma'nın arka planında ise dış güçler var.
Yönlendirilen devlet sorunsalı.
Sol'cular da Sağ'cılar da Siyasal İslamcı'lar da "İstihbarat"ın ne olduğunu biliyorlar ama "bebekleri leylekler getirdi" misali kimse o konulara girmek istemiyor.
Siyasi akımları "asker" yönlendirmez, istihbarat yönlendirir.
Yani?!
12 Eylül İhtilali güvenlik'i tesis etti ama bu nokta'da cevabı aranması gerekli basit soru şu:
Büyük Resim'deki oyun planı neydi, Dünya ve Türkiye sahnesinde ne vardı?!
Londra'da Thatcher üzerinden özelleştirme furyası başladığına göre süreç ortada.
12 Eylül'e olan kamuoyu desteğini düşürmek için İHTİLAL kirletildi.
Sol'dan Sağ'dan kim varsa işkenceden geçirildi, Erdal Eren asıldı, güven ortamını tesis eden İhtilal bir anda zorba'laştı, eşzamanlı olarak ülkücülerin ve devrimcilerin nefret'ini kazandı.
Elinde Kur'an ve/veya ayet'lerle dolaşan vatandaş'a hitap eden Evren süksesini kaybetti.
İşkenceden geçen istihbarat arka planlı sol/sağ gençler, siyasi akımlar yeni süreç'te, Turgut Özal'ın arkasında saf'laştırıldı.
Dört eğilim, işkenceden geçmeden saf'laşır mıydı?!
Daha açık yazalım:
Osmanlı tasfiye edilirken arşiv'i Bulgaristan'a çıkarma kararını kim aldı?!
Türk'ün aklı mı yoksa TM'yi idare eden Alman'ın aklı mı?!
Bir başka soru:
Devlet'in tepe'si yani "yönetsel aklı" İngiliz & Fransız statükosu üzerinden yönlendirilirken derin'ini Almanlar nasıl, kimler aracılığı ile yönetmiş?!
Yani?!
Materyalist sol yazılım da materyalist sağ yazılım da Alman mutfağından çıkma!
Komünizm "Rus icadı" değil, Kapitalizm "ABD icadı" değil.
Ama her iki siyasi akım adına dünya'da birçok can yandı.
Yani?!
İdeoloji üzerinden bakış "duygudaşlık" ikliminde etkilidir, kolay anlaşmayı sağlar, ne var ki, bütün'ü oluşturmaya katkı yapmaz.
Liberalizm akımını bulup kullanan yani silahla aşılamayan sınırları "liberal yazılım" üzerinden aşan da Roma'daki aynı adres!
Avrupa'daki tüm devletler birbiri ile akraba ise yeni bir İngiliz, Fransız, Alman üçkağıdı ile yüzyüzeyiz demektir.
Nüans?!
Bu defa oyun kuranlar da tezgaha geldi, Doğu/Batı Roma ısparmaça.
Yani?!
"Biz yaparız, onlar yazar" diye tarih tarifi yapılmaz, "balık hafızalı" olmak matah bir şey değil.
Sol'dan da Sağ'dan da İslamcılar içinden de Türkçü'ler içinden de çok değerli beyinler var, cesur yürekler var.
Aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuçlar elde etmek mümkün değil ise "akıl tutulması" yersiz.
Yani?!
Evren ya da başkasını 'Şeytan'laştırmak hiçbir şeyi çözmüyor.
İngilizler şeytan ya da Alman, Fransız, Rus, ABD, İsrail vb.
Her devlet kendi çıkarı'nın peşinde.
Devletler Oyunu'nu doğru anlamak, okumak elzem ki, neo soğuk savaş'ın psikolojik harekatı'na yeni'nilmesin.
Sözün özü:
Kenan Evren kendisinin örmediği bir süreç'in lideri oldu.
"Devlet Başkanı" oldu.
Hoşuna gitti.
NATO konseptinde "Bedavadan kahraman".
Fenerbahçe üzerinden medyatik popülerlik.
Elle gelen düğün bayram.
Sonra, bir şey değişti, her şey değişti.
Evren'in kendi elleri ile örmediği, hakim olmadığı süreç, döndü Evren'i vurdu.
Özal'ın iktidara getirilme süreç'inde Londra üzerinden yönlendirildi, kullanıldı.
Oy'unu açık etmesi, işkence mağduru sol/sağ kesim'i, merkez sol/sağ'ı Özal'a yönlendirdi.
Yani?!
"Sunalp" deyince, 12 Eylül'e öfke duyanların tepki oy'larını hesaplamalıydı.
Ne var ki; Evren, ağzından çıkanın 'büyük resim'de ya da iç dengelerde ne mana'ya geldiğini bilecek durumda değildi, kariyer subayı idi.
Yani?!
Bedava'dan kahramanlık'ın faturası çok ağır oldu, 12 Eylül'ün tüm günahları da Evren'in üzerine kaldı.
Yazdığı cilt cilt kitap'lara atıf yapıp, "Devlet'in onca imkanı elinizdeyken anlatamadığınız süreç'i, yazınca mı anlaşılacağını düşünüyorsunuz, hem de kitap okuma oranı bu kadar düşükken" diye takıldığımda, gülerek şu cevabı vermişti:
"Halk o günlerde ne yaşandığını biliyor, ben basına, o günleri unutturmaya çalışan yazarlar için hatırlatma yapıyorum."
12 Eylül'de eski siyasilere yasak getiren, The Özal operasyonu'nda kullanılan Evren, 1987 referandum'unda Özal'a rağmen siyasi yasakların kaldırılması için net tavır ortaya koymuştur.
Sözün özü:
"Ertesi gün"kü gazete ön sayfaları önemlidir.
Kenan Evren'in ölümü bağlamında şeytanlaştırılmış bir İhtilal liderinden kurtulduk diye sevinen çok.
Hal böyle ise yüksek demokrasi ortamı ortada.
Meteo: Neo 11 Eylül ve/veya Neo 12 Eylül süreç'i?!
Madem, Türkiye'deki 12 Eylül'e giden süreç'i asker kurguladı, o zaman Çin, Rus devlet başkanlarından başlayın toplamaya, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya, Vatikan, İran, ABD üzerinden devam edin bakalım, kim neyin kurgusunda!
İhtilal bir sebep değil sonuç'tur.
Kuru fasülye yemeye başladığında gaz yapacağını bilmek gibi bir şey, kehanet değil!
Etki/tepki süreç'i.
Laik, Atatürk Türkiyesi'nden yana taraf olan Türk askeri "çağdaş", Batı'da genel kabul görmüş evrensel "Demokrasi" dışında bir düşünce'ye sahip olsa, güvenlik'i sağlamak için her yönetim'e el koymak zorunda kaldığında, huzur'u tesis edip gitmezdi.
Kalıcı olurdu.
Güvenlik'i tesis edip koltuğu siyasilere bırakmazdı.
Nüans?!
Bu defa büyük resim'de büyük savaş saf'laşması, kamplaşması var.
Asker gelir ise uzun süre "çok istese" de gidemeyebilir!
Sebep?!
Real politik!
12 Eylül'de kim ne kadar ölmüş, asılmış, mağdur edilmiş listesi yayınlayanlar, eşzamanlı "büyük resim" üzerinden BOP demokrasisi "mağduriyet listesi" de yayınlaması gerekmez mi?!
Irak enkazı, Arap baharı kimlerin eseri?!
Osmanlı'da Ermeni tehcirini Almanlar yaptırmıştı, II. Dünya Savaşı'nda Yahudi katliamı da Almanlar'ın eseri.
İngiliz, Fransızların Çanakkale, I. Dünya Savaşı karnesi ortada.
Haçlı seferlerinde Vatikan'cılar ellerinde bir demet gül'le gelmedi.
Büyük savaş demek, eşzamanlı toplu katliam demek değil midir?!
Ezcümle:
Uzun laf'ın kısası:
Asmayıp da ne yapacaktık?!
Kaldı ki, asmayınca ne olduğu ortada!
"AB demokrasi kuralları"nı amaç'a giden yol'da araç olarak kimler kullanıyor?
Ticani, narko koalisyonu artı aynı zamanda her yön'den işinde gücünde olan haz'cı kolpacılar.
Asmayınca, Barzangiller, Gülen'giller, Apo'giller "Atatürk Türkiyesi"ni ipe çekmeye çalışıyor.
Silivri kumpas'ının saç'ayakları ortada.
Neo 12 Eylül süreç'i tablo'su:
Ülkücüler, Gökçek üzerinden...
Devrimciler, Sarıgül üzerinden yön'lendiriliyor.
Eli silahlı PKK "demokrat" olmuş, narko dolar üzerinden siyaset yapıyor.
Barzan'giller büyük ermeni kürt devleti için enerji bazlı rüşvet üzerinden sazan avlıyor, büyük güvenlik açığı üretiyor.
Parçalanmaya giden süreç ortada!
Nüans?!
Türkiye parçalansa önemli değil, kimin umurunda; Londra güvende değil, Paris vuruldu, İsrail Stratfor senaryo üzerinden düşük yaptı.
Yani?!
O zaman basit soru'yu bir kez daha soralım:
Asmayıp besleseydik ne olurdu ve/veya bu topraklardaki "Ayrıkotları" o kadar arsız ki, assanız da süreç ortada.
Dinsizin hakkında iman'sız/aman'sız gelirmiş, şu mana:
Kenan Evren'i şartlar yarattı, bir şey değişti, her şey değişti!
Darbe'den yargılanan Evren, devlet tören'i ile defnedilecek.
VIP cenazeler resmi geçit tören'inde sırası gelen katafalk'taki yerini alıyor.
Katafalk?!
Peki Türkiye için her anlamda yeni bir milat olarak kabul edilen 1980 darbesinde neler yaşandı?!
İşte rakamlarla Türkiye'nin 12 Eylül bilançosu:
1) Toplamda resmi rakamlara göre 650 bin kişi göz altına alındı
2) 1,5 milyonun üstünde vatandaş fişlendi
3) 210 bin dava açıldı ve bu davalarda 230 bin kişi yargılandı
4) 7 bin kişi için idam cezası istendi
5) 517 kişiye idam cezası verildi
6) 50 kişinin idam cezası infaz edildi
7) 99.000 civarında vatandaş örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı
8) 30 bin kişi "sakıncalı" görülerek işten atıldı
9) 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkartıldı
10) 30 bin kişi siyasi mülteci sıfatıyla ülkeyi terk etti
11) Resmi kayıtlarda 171 kişinin gözaltında işkenceden öldüğü belgelendi
12) 937 film "sakıncalı" bulunduğu için yasaklanırken, bir çoğu da "makaslandı"
13) 23.677 derneğin faaliyetlerine son verildi, bir kısmı kapatıldı
14) 3.854 öğretmen mesleğinden ihraç edildi
15) Üniversitelerde 120 öğretim üyesinin mesleki hayatlarına son verildi
16) 47 hakimin işine son verildi
17) 31 gazeteci mahkum edildi
18) 300 gazeteci saldırıya uğradı
19) Saldırıya uğrayan gazetecilerden 3'ü vefat etti
20) Gazeteler 300 gün yayın yapamadı
21) Gazetelere 300'ün üstünde dava açıldı
22) Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi
23) Açlık grevi kararı alan 14 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götüren süreçte, 1970'li yıllarda başlayan ve giderek tırmanan sağ-sol çatışmaları dikkat cekiyordu.
Sıkıyönetim uygulamasına rağmen bu çatışmaların durulmaması ve giderek alevlenmesi, askerin darbeye zemin hazırlamak için bilerek seyirci kaldığı gerçeğini su yüzüne çıkardı.
Sadece sağ ve sol grupların çatışmaları değil, art arda yaşanan suikastler de darbenin gelişini hızlandırdı.
Şubat 1979 Milliyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi öldürüldü.
Darbeye kadar geçen sürede, Prof. Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Maden-İş Sandikası genel Başkanı Kemal Türkler uğradıkları saldırılarda can verdiler.
İşte Evren'in yargılandığı 12 Eylül iddianamesinin tam metni
Ankara Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahmekesi'nde görülen 12 Eylül Davası'nda karar 18 Haziran 2014 tarihinde çıkmıştı.
Kimsenin hatırasına saygısızlık etmek gibi bir niyet içinde değilim.
O gün yaşanan acıları kimse inkar etmiyor!
İç savaş ortamı öncesi ve sonrası nedir ne değildir, büyük resim üzerinden bakmak lazım diyorum, naçizane.
Bundan sonrası umum'a hitap:
Bakış açısı farkı?!
7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, nasıl bir Atatürkçü idi?!
Elcevap:
Anladığı kadar.
Aklının aldığı kadar.
Yani?!
Kenan Evren sahte Atatürkçü olduğu için "Gardırop Atatürkçüsü" ünvanını almadı.
Gazi'yi ne kadar anladı ise o kadarını aktardı, sergiledi.
İlhan Selçuk da buna binaen o yakıştırmayı yaptı.
Başka?!
Evren, Londra, NATO üzerinden yön'lendirildi.
AKP, NATO konsepti üzerinden "Fenerbahçeli müteahhitler" aracılığı ile geldi.
"Sır" değil.
Yani?!
Erdoğan'ın, Gül'ün, Gülen'in ne 28 Şubat 1'le ne de 12 Eylül'ün Evren'i ile bir sorun'u olmadı.
Geçmişte "Türban" üzerinden çok kazan kazan oynandı.
Yönlendirilen devlet sorunsalı!
Yani?!
Her zincir en zayıf halkası kadar güven'de!
Ya da bastığın zemin kadar sağlamsın!
Londra güven'de değil ise Türkiye'deki İngilizler güven'de olabilir mi?!
Doğru soru bu.
Başka?!
CHP'den laik'lik düştü.
İçine Gülen, Barzan, PKK katkısı aldı.
Hal böyleyken..
Londra, Paris'te güvenlik alarm düzeyi 'kırmızı'ya çıktı.
Yani?!
BOP?!
Türkiye'den Atatürk, CHP'den Laik'lik düştü, küre'nin şakül'ü kaydı.
Yani?!
Stratejik aklı Londra, Brüksel üzerinden yön'lendirilen Kenan Evren, İngilizler, Fransızlar, NATO ne kadar Atatürkçü, Laik ise o da o kadar Atatürkçü, Laik idi.
Yönlendirilen devlet sorunsalı!
Yani?!
BOP kapsamında önce Londra, sonra Paris düştü, eşzamanlı baştankara.
Sözün özü:
Adam asmaca final süreç'i şu mana:
Londra güven'de değil, İngiliz ak'ımının tüm halkaları NATO "stres testi"nde.
Enerji bazlı güvenlik arayışları.
"Su testisi" su yolunda kırılır ise her zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür, bu mana.
Netice:
Fenerbahçe zincir'inden yaş'lanmış, zayıf'lamış bir halka düştü.
Böyle düşünmek de mümkün.
Aziz Yıldırım gibi mübaşir'e dert anlatıp, şişe içine mesaj yazıp okyanus ötesinden cevap beklemek de mümkün.
Kenan Evren öldü, mesaj Yıldırım'a.
Zeki Alasya öldü, mesaj Dalan'a, Kıraç'a.
Ezcümle:
Kenan Evren, aklı baş'ındayken AKP'nin geliş süreç'ine ortak olması, her sorun yaşadığında soluk'u Başbakanlık'ta Erdoğan'ın yanında almasından daha büyük günah/ihanet olabilir mi?!
12 Eylül'de ne yaptığının farkında olsa, 2003'te, 2004'te,2005'te vb Ankara'da AKP'nin kapısı'nda ne işi vardı?!
Silivri kumpas'ında komutanlar içerde yatarken Abdullah Gül'ü ziyaret'inin gerekçesi neydi?!
Silivri'yi boşaltmazsanız üzerinizden tank'la geçerim mi demiş yoksa kesat işler güçler için mi yardım istemiş?!
12 Eylül tablosu'ndan bir yaprak düştü.
"Adam asmaca" final sezonu.
Londra, Paris güven'de değil, Ankara, İzmir, İstanbul'da kuzuların sessizliği.
Stres testi'ni geçemeyen zayıf halka'lar katafalk'ta ve/veya musalla taş'ına.
VIP cenaze sezonu açıldı, Azrail iş'inde güç'ünde.
Hiçbir ihanet cezasız kalmaz!
12 Eylül olmasa Evren "Devlet Başkanı" olamayacaktı, bu da ölen fani'nin görünen gerçekliği.
12 Eylül öncesinde ölenler, 12 Eylül sonrasında işkenceden geçenler, idam edilenler de, o süreç'i en sert hali ile yaşayanların da algıladıkları "gerçeklik boyutu" düz bakış.
Yüksek siyaset okuması yapmak ise amaç buz gibi akılla masaya vurmak, basınç altında sakin duruş'u korumak elzem ki, özenle bulandırılan su'da hakikatler kaybedilmesin.
Yani?!
Haklılık ya da kişisel mağduriyet'lerden ziyade, devletler oyun'una dikkat çekmek esas.
Erdal Eren'in yaş'ını büyütüp astırmak istihbari bir operasyon.
Evren zaten bu konuyu birçok defa anlattı, tezgaha gelmiş, ikna edilmiş, anlamış olsa neden böyle bir şey'e kalkışsın!?
Amaç asmak ise yaş'ının dolmasını da bekleyebilirlerdi.
Neden yaş'ı büyütüp hemen astırıyorlar, Özal ANAP'ı Londra üzerinden gündem'de.
Sabah olduğu için horoz ötmüyor, çok zorlasak da horoz yumurtlamaz, tavuk yumurtlar.
Kaldı ki, "İhtilal öncesi"nde ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrencileri toplayıp yürüyüşe götürüyorlardı.
Gülen şakird'ler ne ise süreç benzer hikaye.
Öğretmenlerin hali, okullar ayrı bir felaketti.
Varşova'cılar NATO'cuları öldürüyordu, NATO'cular da Varşova'cıları.
Sebep?!
Dışarıdan ithal düşman yoktu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş'ı birbirini kırıyordu.
İhtilal olmasa ölümler, anarşi durur muydu?!
Yani?!
Kalmayan güven ortamı kapsamında. örgüt'ün tamamını kontrol altına almak için dönem'in devlet'i yakaladığını bildiği yöntemle sorgulamış.
Böyle bakmak da mümkün.
Başka?!
12 Eylül'de yaşanan işkence'nin sağlamasını yapmak mümkün:
Evren işkence yaptırıp, adam atıracak kadar güçlü ise ne değişti de güç'ünü kaybetti, Özal'a yetki, güç, makam devretti?!
Güçlü adam binlerce sayfa kitap yazıp neyi neden yaptığını cilt'ler dolusu anlatmaz.
Güçlü adam, o ses'ler çıkmadan perde arkasından yek tek ses'leri kıstırır.
12 Eylül'ün içine işkence karışmamış olsa, asker seven bu millet, yüzde 82 ile Anayasa oy'layan bu seçmen, Özal'a kucak açar mıydı?!
Özal, özelleştirme rüzgarı, "serbest" (!) piyasa, liberal yazılım üzerinden gelmedi mi?!
Yani?!
12 Eylül öncesi/sonrası inkar edilemez üzücü bir süreç, mağduriyetler ortada.
12 Eylül'den çıkış'ta, Erdal Eren'in yaş'ını büyütüp astıranlar, re'AKSİYON üzerinden Özal'ı vitrin'e iliştirdi.
Erdal Eren vb operasyonu istihbarat yaptı.
Evren, olaylara düz bakan bir asker'di, istihbari oyun'lardan anlamaz.
Özel/Evren her ikisi de kariyer subayı.
12 Eylül İHTİLAL'i başka, 12 Eylül İhtilali sonrası yaşananlar, işkenceler vb oyun içinde oyun.
İhtilal'i yapanların neye, ne kadar hakim olduklarının göstergesi, tablo ortada.
Birileri 12 Eylül'de Alman üslubunda balyoz'la çorba içmeyi denemiş, demek de mümkün.
"Genetik üslup" istense de kopyalanamaz!:))
Misal:
Londra güven'de değil, Paris vuruldu, İsrail köşeye sıkıştı.
28 Şubat F 1 pilotları "İhtilal" yaptı, "ertesi gün" Fransız bir liste koyacak masa'nın üzerine,
İngiliz, Alman ayrı liste, Vatikan, Rus, İsrail, İran ayrı hikaye.
Haliyle devlet'in elinde de bir liste olacak, ki öyle.
Devletlerarasında "Güvenlik açığı üretenler"in üzerine "X" işareti konulmuş'lar listesi, diyelim buna.
Yani?!
Kaçacak yeriniz kalmadı bu mana.
Neo Şerif Hüseyin Barzani o ağırlığı taşıyabilir ise hava'dan atış için kod'lar ortada.
Kurallarını koyup şartlarını doğru oturtmadığın zaman yön'lendirilen MİT de liste'nin içine isim sallayacak, kuru'nun yanındaki yaş bu hikaye.
40 oda'lı MİT'te fırıldak bitmez.
Şartlar ortada.
İhtilal'e virüs karışmaması için öncelikle neyi neden yaptığını bilmek elzem, sağ'omuzbaşlarındaki fırıldakları tanımak lazım, taşıma kapasitesi'ni doğru ölmek, büyük resim'e göre güncellemek lazım; ki; 12 Eylül'de olduğu gibi "İhtilal" kirletilmesin.
Haklı'yken haksız durum'a düşülmesin.
Yani?!
2015 real-politik:
İHTİLAL de ateş pahası, İHTİLAL'sizlik ortamı da.
Bu defa süreç, BÜYÜK RESİM üzerinden yek tek sağlam basarak geliyor.
RAP... LARP... RAP...
Nüans?!
12 Eylül öncesi şartları da üreten Evren değildi, 12 Eylül'den 12 ay sonraki şartları üreten de aynen o olmadığı gibi!
Evren'e Özal'ı kim al dedi ise Ecevit'e, Derviş'i kimler verdi ise hikaye bu hikaye.
Yani?!
Fotoğraf ya da Resim'den kopya ressam'lık yapan emekli bir paşa'nın zirve'ye tırmanan kariyer hikayesini doğru okumak elzem ki, geçmiş'in hikayesi kayda doğru geçsin.
Genç devrimciler, genç ülkücüler boş yere telef olmasın, doğru mücadele'nin içinde saf'laşsın.
Not: 12 Eylül'e dönem'in Avrupası nasıl bakmış, sol/sağ fark etmez, bugünün hikayesi de benzer.
Menderes'in idam'ına bakış'tan farklı değildir.
Mısır üzerinden yapılan "Neo Demokrasi" tanımlaması da ortada.
Real politik.
Evren'in söylediği özetle şudur; "AB süreci varsa idam cezası yoktur, tamam ama AB, Türkiye'yi arasına almıyor ise o zaman şartlar değişir."
Güzel mantık.
Yani?!
Avrupa futbol'u aşırı teknik, Amerikan futbolu güç'e, kodu mu oturtan sistem'e dayalı.
PKK'lı, Barzan, Gülen familya, Avrupa teknik'ini laik insan zekası ile alay etmek için kullanıyor ve/veya narko ticani tayfa başka dil'den anlar mı?!
Özetle, 12 Eylül öncesinde devlet ne kadar ortada var ise 12 Eylül sonrasında da o kadar var demek için kerat cetvelini bilmek yeter sebep, yüksek siyaset okuması o günler için bugünkü kadar karmaşık, zor değil.
NATO/Varşova.
2015 realpolitik.
Çok nüans'lı, İsrail/İran makas'ından takas'sız güvenli çıkış yok.
NATO'nun da Batı'nın da Doğu'nun da Türkiye'nin de hali ortada.
Gordion Düğümü.
100'de 1'lik güç dahi süreç'te akıntının yön'ünü değiştirebiliyor.
Sistem sadece Türkiye'de AIDS değil, finansal üçkağıt üzerinden Rusya'dan ABD'ye network virüs dolu, AIDS.
Tarihte başka türlüsü mümkün olmadığı için ne yaşanmış ise emin adım'larla o süreç'lerin içinden geçiyoruz.
Buz gibi akıl'la, kafalara Balyoz gibi çakarak.
Hz İsa'yı çarmıh'a gerenler, başka suçlu'ları ya da suçlu gördüklerini nasıl cezalandırırdı?!
Yani?!
Cevap ortada.
O dönem'in şartları içinde tüm suçluları çarmıh'a gererek cezalandırıyorlardı.
Yani?!
Hz İsa'ya özel bir işkence yöntemi değil bu!
Ya da giyotin.
Engizisyon Mahkemesi'nin cezalandırma yöntemi.
Recm.
Vb.
Hasılı:
12 Eylül sonrasında kullanılan "işkence" yöntemi 'hastalıklı bakış'tan değil, suçlu'yu konuşturmak için o dönem'e kadar alışılagelmiş yöntem'in tekrarı idi.
Ziverbey.
Başka?!
Guantanamo?!
Suçlu olduğuna inanılan kişi'yi konuşturmak, çözmek için günümüz dünyasında kullanılan bilimsel yöntemler var.
Buna rağmen, CIA'nın yaptığı gibi El Kaide militan'ı olduğu düşünülenlere uygulanan cezalandırma, konuşturmak için kullanılan "insanlık dışı işkence yöntemleri" kısa vade'de sonuç verse de, "Hz İsa'yı çarmıh'a ben gerdim" vb, orta/uzun vadede o devlet'in ip'ini çeker.
Parçalar.
İşkence yaptığı insanların coğrafyasına çok istese de burnunu sokamaz.
Sonra; AKP gibi truva atlar, taşeronlar üzerinden sızmaya çalışır!
Stratfor senaryo'dan mülhem "Yemen kantar'ı"?!
ABD, kabuk devlet, yön'lendiren adres'ten kaynaklı devlet'in içini kör'leştirme operasyonu.
Vandalizm'in beyaz eldivenli iz bırakmayan yüksek demokrat el'leri ortada.
Isparmaça.
Kor'düğüm.
Ezcümle:
12 Eylül sonrasında yapılan araştırmalar, yazılan uluslararası rapor'larda, Türkiye'de işkencenin sistematik olmadığı, suçlu ya da suçlu olduğu "işkence üzerinden ispatlanmaya çalışılan" 'sanık'ı konuşturmak için kullanılan bir yöntem olduğu saptaması var.
Karısını döven adam, sorun yaşadığı arkadaşı ile de sorununu "kavga" ederek çözüyor.
Koca dayağından şikayet eden kadın çocuk'unu dövüyor vb.
Türkiye'de devlet'i despotlaştırmak, vatandaş'ı asker'den soğutmak istediklerinde Jandarma'yı Fransa üzerinden yönlendirip, köylü'nün üzerine sürmüşlerdir.
Recep Peker.
Yani?!
Türkiye medeniyetler arasında köprü bir ülke, sol'cusunun sağ'cısının da en başta bunu görmesi, ona göre pozisyon alması şart.
Sözün özü:
"Vatana ihanet" Guantanamo'luk hikaye; ne var ki, süreç ip'in uç'unda.
İbretlik.
--
‎ATATÜRK GİBİ DEHALAR, ANCAK GÖRÜNÜŞTE ÖLÜRLER.
ÖYLE İNSANLAR; BİR NESİL İÇİN DOĞMADIKLARI GİBİ, MUAYYEN BİR DEVİR İÇİN DE DOĞMAZLAR...
--
"Demokrasi, her şeyin aynası değildir." 
Nusret DEMİRAL
--
''Benim en büyük hasletim, TÜRK olarak doğmamdır!..''
Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK
--
''Bizler;
Gözünde Vatanını,
Gönlünde ATATÜRK ilke ve İnkılaplarını tutabilen,
Vicdanında dinini saklayabilen,
Milliyetçilik ve laiklik düşüncesi içinde görev yapanlardanız...''
Nusret DEMİRAL
--
''Yaşayan herşey bazı izler bırakır..
Biz onlardan bir ders çıkaracak kadar zeki isek, bu izlerin bir anlamı olur...'' 
Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK
--
''Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.
En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.''
Mareşal Mustafa Kemal Atatürk
--
''Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev, HAYAT'tır!''
Nusret DEMİRAL
-- 
''Muhterem Milletim'e şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başına taç ettiği adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an tevakki etmesinler...''
Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK
--
E-posta ile gönderdiğim tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasa'sının;
MADDE 24/3: Kimse, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerin den dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
MADDE 25 Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
MADDE 26 Herkes düşünce ve kanaatlerini; söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
***
YGK: Şiddet çağrısı içermedikçe sözlü ve yazılı ifadedeler cezalandırılamaz.
Bu düşünceler şok edici bile olsa... (Yargıtay Genel Kurul Kararı)

Demokratik düşünce ve kanaatlerimin engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle, "hakkımda olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi" TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarım saklı kalmak üzere, peşinen reddederim...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder