7 Temmuz 2014 Pazartesi

EMRE KONGAR ::: SORUN NE?.. ADAY KİM?...

SORUN NE?.. ADAY KİM?..
EMRE KONGAR 
Sorun ne, aday kim?
Sorun, partilerin oy artırması sorunu değildir...
Sorun, Atatürkçülerin, Alevilerin, solcuların, demokratların,
milliyetçilerin keskinlik yarışı değildir...
Sorun, kişisel ya da hizipçi egoların tatmini sorunu hiç değildir!
***
Sorun, tek adam diktatörlüğü tehdidiyle karşı karşıya olan
demokrasinin kurtarılması sorunudur...
Sorun, bütün farklılıkların birlikte var olabilmesi, yaşayabilmesi,
kendini ifade edebilmesi, siyasal ve ideolojik tartışmaların,
mücadelelerin, barış içinde yapılabilmesi sorunudur...
Sorun, zedelenen temel insan hak ve özgürlüklerinin yaşatılabilmesi sorunudur...
Sorun, yok edilen Hukuk Devleti’nin yeniden ihdası sorunudur...
Sorun, can ve mal güvenliğimizi sağlamakla görevli olan devletin
çökertilmesinin engellenmesi sorunudur...
Sorun, halkı birbirine düşman eden, kutuplaştırma, düşmanlaştırma,
nefret siyasetinin durdurulabilmesi sorunudur...
Sorun, yok edilmekte olan ifade ve medya özgürlüğüne sahip çıkılması
sorunudur...
Sorun, baskı altına alınan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan
bilim ve sanatın kurtarılabilmesi sorunudur...
Sorun, adam kayırmanın, iktidar eliyle zengin edilmenin, rüşvetin,
yolsuzluğun önlenebilmesi sorunudur...
Özet olarak sorun, bir rejim, bir mal, can ve özgürlük
sorunudur...
Yoksa, hiçbir siyasal ve ideolojik tartışmanın anlamı ve olanağı kalmayacaktır!
***
Sorun, bir kutuplaştırma ve düşmanlaştırma stratejisi ile yaratılmıştır...
Toplumu daha da çok kutuplaştıracak, daha da çok düşmanlaştıracak
strateji ve taktiklerle çözülemez!
Sorunun çözümü ancak:
1) Demokrasiye, insan haklarına, Hukuk Devleti’ne ve onun temelinde
yatan laikliğe inanan...
2) Bunları, düşmanlaştırma ve kavgayla değil, uzlaşma ve barış
kültürüyle savunacak ve güçlendirecek...
Bir cumhurbaşkanı ile kolaylaşabilir.
***
CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak ilan edilen Ekmeleddin
İhsanoğlu’nutanımayabilirsiniz...
Tanıyorsanız, beğenmeyebilirsiniz...
Ama İhsanoğlu, barış ve uzlaşma kültürüyle yoğrulmuş bir geçmişten, bu
geçmişe dayalı başarılı bir uluslararası politika kariyerinden
gelmektedir...
Demokratik rejimin yaşatılması, bütün yurttaşların can ve mal
güvenliklerinin, özgürlüklerinin korunması için gerekli olan temel
değerlere sahiptir...
Üstelik, partiler arasında sağlanan mutabakat ile seçilme şansı da vardır!
(REF: A_C_A_O GRUP // Emre KONGAR)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder