31 Mart 2014 Pazartesi

28 Mart 1991 Yılında ALTUNKÖPR Türklerine karşı Uygulanan Soykırım, Yazan: Av. Sadun KÖPRÜLÜ

28 Mart 1991 Yılında ALTUNKÖPRÜ Türklerine karşı Uygulanan Soykırım
Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ
Irak Türklerinin tanınan Türk toprak, yerlerinden, adıyla, büyük tarihiyle, Yiğitliğiyle, şanlar yazan Kerkük’e bağlı Türk bölgesi Altunköprü, 28 Mart 1991 tarihinde kıyıcı Saddam dikta rejimi tarafından, soykırım,
Büyük Katliama uğramıştı.
İster Araplar ister öteki düşmanlar, acımazlık, hainlik zalimcesine bu, temiz
Töreli onurlu, tarihi yüce Türkmen milletimize karşı, türlü planlar çizerek, milletimizi
Yok, etmeye çalışmışlardır.
Altunköprü Türklerine mazlum baba, anne, kız, çocuk, oğullarımıza
Tarihe yazılarak, hiç unutulmayan Baasçıların çirkin cinayeti işlemiştir.
Irak Türk milleti yeryüzünde, efendi, töreli, onurlu, bilinçli, özgürlük yanlısı olarak
Barışsever, haysiyetli, insanlık severlikle tanınarak, hoşgörüyle görünerek, düşmanlar tarafından her türlü baskı,
Ve zulüm içinde sürgün edilerek, 
uzaklaşmaya mecbur bırakılmışlardır.
Altunköprü Kerkük, Erbil şehrinin ortasına düşen bir Türk ilçesi olarak, zengin gelenek, görenek folkloruyla, Türklüğüyle bellidir.
Altunköprü katliamı 28 Mart 1991 yılında her bir yerden, gelen top sesleri duyulmakla
Mermilerde Türkmen yerleşim yerlerine düşmekle, toplar mermiler verimli toprağı
Nimetlerle tüm halklı besleyerek, bereketli ellerini uzatarak, yardıma koşan Altunköprü
Ne yazık ki her zaman Türklere kin düşmanlık gösteren, öteki milletler kurşununu
Milletimize yağmur gibi yağdırmaktaydı, gençlerimizi, erlerimizi,  kadın, yaşlılarımızı, çocuklarımızı şehit etmişlerdir.
Bağdat’tan gelen tanklarında hareket sesleri, evleri okulları daireleri sarsmakta, çocuk,
Kadınları ürkütmekle, ortalığı korkunç sarmakla her yerde barut ağı şehir mazot kokusu
Vardı.
Bu güzel şirin gül yasemin çiçek kokulu bahar ayında, milletimizin mutluluk
Sevinçli günlerine matem, yas gözyaşı dökme ağlama gülümsemeyle karışmitır.
Esirgemeden Türkmen milleti yurt, toprak uğrunda, canını veren ve her şeylerinden
Varlıklarından daha da fazla sevdikleri Kerkük, Musul, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu
Telafer ve tüm Türkmen toplumuna vatanlarına karşı kanlarını adayarak, Ulu Tanrıya, ilkelerine
İnanarak, kendilerini adamışlar, adamaktadırlar.
Tüm insanları seven, yardım eli uzatan, sunan milletimiz hiçbir zaman kimseye kötülük
Yapmadı, Silahı kalem diye savaşı barış oldu, ümit diledi sevgi istedi, birlik, beraberlik başkalarına elini hayırla uzatarak yardım göstermiştir.
Türkmen şehir, bölge,  ilçe, kasaba, köylerine giren gaddar kıyıcı Saddam uşakları
Altunköprü’ye girerek, evlere saldırarak, ne oldukları belli olmayan diktatör
Saddam kuvvetleri ile 9- 14–71- 80 yaşlarında çocuk yaşlıları kadınları yüzlerce
Yiğit, kahraman Altunköprü Türkmenlerini ellerinden, gözlerinden bağlayarak,
Çocuk, kız kadınların yüksek bağırma, çığlık sesleri, ağlayışları ve gözyaşları ile
Yalvarış, yakarışlarına zalimler kötü onursuz düşmanlar yaşlılarına çocukluklarına
Aldırmadan, acımadan zorla döve, döve, vura, vura önlerine alıp götürmüşlerdir.
Her nasılsa bu gözyaşılar mazlum, kimsesiz, yalnız Altunköprü’lüleri kesin zalim Saddamcı Baasçilerin ellerinden ölüm cezasından kurtarmaktan kana bulanmışlardır.
Taş yürekli, düşman hiç zamirleri, bilinçleri uyanmadı bu zavallı insanları kurşuna
Dizdikten sonra gömmeden, onları etlerini kemiklerini av köpeklerine bırakarak,
Allah’tan korkmadan beyler yalnız gaddar Saddam’ın, düşmanların rızası için,
Taştan olan yürekleri yumuşamadan, çocukları annelerinin sıcak
Kucaklarından, babaları çocuklarından ayırarak, alarak, onları öksüz koyarak, yeni gelinleri ak Yerine siyaha bürümüşlerdir.
Zavallı insanların ellerinden, gözlerinden bağladıktan sonra, dört yanlarını kurşun
Yağmuruna tutunarak kanlar içine sonradan bir çukura gömmüşlerdir.
Temiz canları kargalara, yaban canavarlara yem olarak bırakılmıştır.
Bu zulümlü çirkin eylem katliamı işleyenlerinin, tarihinde bir silinmez siyah
Nokta utanmayan alçaklık, lekesi, nişanı diye silinmeyerek, kalacaktır.
Altun köprü şehitleri uğrunda, milli mücadelemiz canlarımızla, kanlarımızla
Sürdürmekle, yollarımızı bırakmış oldukları izlerle, aydınlatarak göğsümüzde, güneş
Gibi doğarak, parlak meşale ışık olarak yanacaktır.
Mert şehitlerimizin şan dolu insanlık dersleri yolumuzu aydınlatacaktır. 
Demokrasi Türklük yolunda şehit olana dek milli davamızla yürümeye devam
Edeceğiz.
***
ALTUNKÖPRÜ İÇİN COŞKULU, DUYGULU, ŞİİRLERİM
Şiirler: Sadun KÖPRÜLÜ

1-Dörtlükler

1-Yağmur durmaz yağırdı
Yükler dağdan ağırdı
Köprü derdin dağ bildi
Dile geldi bağırdı
Türkmen bu kara günde
Öz kardeşin çağırdı
Köprü halın gören yok
Kulaklarda sağırdı

2- Mezarda taşım ağlar
Gözümde yaşım ağlar
Men öldüm Köprü için
Türkmen kardeşim ağlar
Kimse hiç yananım yok
Eşim yoldaşım ağlar
Yüreğim dert coşuru
Canda ateşim ağlar

3-Üzüm toprağım ağlar
Dalım yaprağım ağlar
Bülbülüm ötmez oldu
Bağım çardağım ağlar
Köprüde şehitlere
Elde bayrağım ağlar
Yavruma hasret kalan
Koçak dayağım ağlar
Bir yana döne bilmem
Solumla, saüım ağlar

4-Bahçede mevi yansın
Odu alevi yansın
Düşsün kara günlere
Saddam’ın evi yansın

5-Kerkük’üm Türk davası
Ana yurttan havası
Köprüye kıyanların
Dağılaydı yuvası

6-Uyut sen sesten meni
Çıkart kafesten meni
Çok Türkmen şehit verdin
Gel kurtar yastan meni

7-Gönlü dert dolan menem
Yanan yıkılan menem
Geceler Köprü diye
Çağıran nenem, nenem

8-Sensiz nece kalan men
Yıkılıpte yanan men
Köprüde Türkmen için
Şehit olam inan men

9-Mezarda can koymuşum
Gözlerde kan koymuşum
Altunköprü uğrunda
Türkmen kurban koymuşum

10- Mezarda daş koymuşam
Canda ateş koymuşam
Milli Türklük yolunda
Köprüde baş koymuşam

11-Vatan sancağım ağlar
Dalım yaprağım ağlar
Bülbülüm ötmez oldu
Bağım çardağım ağlar
Köprüde şehitlere
Elde bayrağım ağlar
Şehitlerin kanıyla
Kutsal toprağım ağlar

12-Gönlümde çok elem var
Dertler yazan kalem var
Köprüde şehit olan
Şirin, nazik balam var

13- Ölmemişem kalan men
Türkmen hakkın alan men
Yüzlerce şehit veren
Düşünen men, dalan men
Millet için her zaman
Canım verip ölen men

14-Altun köprü
Tuz, Erbil, Altunköprü
Kerkük düşman, elinde
Toprak, Altun, köpürü

15-Altunköprü
Telafer  Altun, köpürü
28 Mart günü
Kan verdi Altunköprü

16-Bahçede Gülü yansın
Gülü Bülbülü yansın
Düşsün acı günlere
Düşmanın dili yansın
Hayatta hır görmesin
Tutuğu dalı yansın

17-Ağaçta Dalı yansı
Arının balı yansın
Türk’e kurşun sıkanın
Yüreği, eli yansı

18-Bahçede Gülüm kaldı
Ötmez Bülbülüm kaldı
 İçimi alev aldı
Çok yaman Halım kaldı

18-Dostlara Selam kaldı
Dert coşan kelam kaldı
Köprüde gözyaşıyla
Bitmeyen âlem kaldı
Anneler şehit düştü
Beşikte Balam kaldı
20-Gözümde yaşım coştu
Canda Ateşim coştu
Dayandığım bu dertler
Gönlümü aştı coştu
Köprüde şehit kanı
Türk diye hoştu coştu

2-ALTUNKÖPRÜ
Türkmen’in baş tacısın, göz bebek Altunköprü
Gönülden selam sana, kahraman yiğit Atan
Yansın ışığın gökte, pek melek Altunköprü
Türklüğe uzun yıllar, bu yolda canlar atan

Çok utkular kazandık, her alanda bilindik
Türkmen uğruna bizler, canlar kurban edindik
Milletçin şehit verip, kurşun ile yârindik
Tarihlere sığan sen, mertlikle Altunköprü

Altunköprü olmasan, bizde dünyada yoktuk
Kim bilir yaşamadan, şimdide biz ölmüştük
Bir Ordu olup Türk’le, yurt uğrunda koşmuştuk
Turan’a canlar kurban, sen söyle Altunköprü

Mavi bayrağım gökte, dalgalan rüzgârlarla
Görün yağma yağmurla, beyaz dolu karlarla
Yeniden yaşarsın  ilk, güzel son baharlarla
Yaşarız tek Türklükle, sevgi tarih imanla
Göklerde tek yükselen, Al bayrak Altunköprü

3-ALTUNKÖPRÜ SEVGİSİ
Akar pınar çeşmesi, dalga, dalga durulur
Hasret dolan gönlümü, onsuz düşer yürünür
Tüm Türkmen’i karşılar, cana basar sarılır
Kerkük’e sevgi bağlar, ili Altun köprünün

Kumral saçlı kızları, suya gittikçe süzer
Çam orman kelam olur,  gönül derdini yazar
Bahar yeli eserde, rengi karışır tozar
Günde bin koku verir, gülü Altun köprünün

Çalışkanlar ocağı, yiğit mertlerin yurdu
Toprak Türkmen yolunda, savaştı karşı durdu
Ata, baba emrinde, dönme geri buyurdu
Zafer sınırı açtı, yolu Altun köprünün

Son bahar meltem eser, güzel bostan, bağları
Türkmen aşkıyla büyür,  kadın, er çocukları
   Okşar doğru aşkını, tarla, yayla, dağları
Değişmez bir renk kalır, alı Altun köprünün

Anne kokusundan Mertlik, şehit kanı alınır
Telleri dile gelir, saz ozanla çalınır
Halı gibi her yanı, dağ tepesi salınır
İpek pamuk örülmüş, şalı Altun köprünün

Baldan tatlıdır suyu, bir tas alsan içilmez
Milleti çok çalışkan, yerin koyup göçmek
Ölüm ayrılık olsa, bırakılıp geçilmez
Temiz, bulanık akmaz, seli Altun köprünün

Yağar yağmuru dolu, sevgi taşar selimiz
Bütün dünya Türküne,  kanla bağlı gönlümüz
Kerkük, Erbil’e, bağlı, birlik yolu yolumuz
Bütün Türkmen’le birdir,  eli Altun köprünün
4-ALTUN KÖPRÜ CANIM
Altunköprü sensiz,
başka aşk yaşamadım
Senle koçaklaşmaya,
Yıllardı olaşamadım
Güzel günler peşinde,
Koşutumda ulaşamadım
Ey Altunköprü benim,
Bir tek varlığım canım

Bilsem bir gün seni,
Candan seveceğimi
Hiç kimseni tutamam,
Bilsem öleceğimi
Sana bir tek sevgimi,
Gönlümden sunacağım
İçimden Türklük aşkın,
tek adak vereceğim
Ey Altunköprü benim,
Bir tek varlığım canım 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder